About

SOLIDDRYWALL Co., Ltd

ด้วยประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร ทั้งคอนโด สำนักงานต่าง ๆ ทำให้ Soliddrywall เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างระบบผนังภายในอาคาร และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และมีคุณภาพได้มาตราฐานทำให้มั่นใจได้ว่าทุกบริการจาก Soliddrywall จะทำให้เรื่องผนังของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่บานปลาย

แนวทางการประกอบธุรกิจ

ต้องการเป็นผู้ผลิดและติดตั้ง (Supply and Install) ผนังสำเร็จรูป แบบ SOLID DRYWALL PANEL  และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ของตนและรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ของงานทั้งในโรงงานผลิต และที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างภาคภูมิ  เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตและนำเข้่าระบบผนังชนิดต่างๆ มานำเสนอต่อลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ดังนั้น เราเห็นความสำคัญของการบริการ จึงได้คิดค้น ค้นคว้าและทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และการรับประกันคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผนังสำเร็จรูปแบบ SOLID DRYWALL PANEL พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ยุ่งยากในขั้นตอนการสร้างระบบผนังบ้าน ผนังอาคาร ผนังห้องชุด รือ คอนโดมิเนียม ผนังโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ทดแทนผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และผนังอื่นๆ ได้ ใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและผนังกั้นห้องภายในอาคารสามารถเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างโครงการและเป็นผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สามารถสั่งให้มีความยาวเฉพาะที่สามารถนำไปติดตั้งได้เลย ซึ่งจะช่วยไม่ให้มีเศษเหลือสามารถให้ประหยัดงานฉาบปูนเพราะผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพ มีความแม่นยำสูงทำให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากันและมีพื้นผิวที่ดีเยี่ยมจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นผิวเรียบ ความหนาแน่น 1,6000 kg/m3  ช่วยลดปริมาณการขนส่งเข้าไซต์งาน จึงทำให้การจัดการหน่วยงานได้ขึ้น อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เทคนิคการป้องกันการแตกร้าว

ผนังสำเร็จรูป  SOLID DRYWALL PANEL สามารถป้องกันการแตกร้าวได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากรอยร้าวเป็นจุดอ่อนที่สุดของผนังสำเร็จรูปทุกประเภท เราจึงได้ใช้ระบบการเชื่อมด้วยการฝากเหล็กฉากไว้เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นผนังแต่ละแผ่น เนื่องจากรอยเชื่อมมีความแข็งแรงและไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือขยับได้ง่ายหากมีแรงมาการะทำ ต้องใช้แรงที่มีขนาดใหญ่หรือมากเท่านั้นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวได้ บริษัทจึงกล้าที่จะรับประกันการติดตั้ง

 

การเลือกวัสดุหลัก ผนังสำเร็จรูป  SOLID DRYWALL PANEL  เลือกใช้แผ่นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นผิวเรียบ ความหนาแน่น 1,600 kg/m3 เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่พัฒนามาจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปตามท้องตลาดที่มีความหนาแน่น 1,200 kg/m3  1,300 kg/m3  ดูคุณสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งสองประเภทได้จากตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

การเลือกวัสดุหลักส่วนที่เป็นใส้กลางของ ผนังสำเร็จรูป  SOLID DRYWALL PANEL จะใช้เป็นคอนกรีตมวลเบาชนิดผสมเม็ดโฟมชนิดไม่ลามไฟ ที่มีคุณสมบัติเบา เป็นฉนวนกันความร้อน และเป็นฉนวนกันเสียงได้ดี

การเลือกรูปแบบ ผนังสำเร็จรูป  SOLID DRYWALL PANEL ที่มึรูกลวงบริเวณกลางตลอดแนว เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันความร้อนและการกันเสียง อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อสามารถลดการกรีดผนังสำหรับงานท่อร้อยสายและระบบท่อต่างๆของงานระบบได้ ลดปริมาณงานหน้างานก่อสร้างได้อีก สามารถทำให้งานระบบเสร็จเร็วขึ้น ส่งผลให้งานก่อร้างเร็วขึ้น รูกลวงดังกล่าวยังสามารถเสริมความแข็งแรงโดยการกรอกปูนทรายเพื่อสามารถเจาะยึดสำหรับรับตู้แขวนต่างๆได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย