About

SOLIDDRYWALL Co., Ltd

ด้วยประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร ทั้งคอนโด สำนักงานต่าง ๆ ทำให้ Soliddrywall เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างระบบผนังภายในอาคาร และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และมีคุณภาพได้มาตราฐานทำให้มั่นใจได้ว่าทุกบริการจาก Soliddrywall จะทำให้เรื่องผนังของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่บานปลาย

แนวทางการประกอบธุรกิจ

ต้องการเป็นผู้ผลิตและติดตั้ง (Supply and Install) ผนังสำเร็จรูป แบบ SOLID DRYWALL PANEL และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ของตนและรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ของงานทั้งในโรงงานผลิต และที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างภาคภูมิ เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตและนำเข้าระบบผนังชนิดต่างๆ มานำเสนอต่อลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ดังนั้น เราเห็นความสำคัญของการบริการ จึงได้คิดค้น ค้นคว้าและทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และการรับประกันคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผนังสำเร็จรูปแบบ SOLID DRYWALL PANEL พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ยุ่งยากในขั้นตอนการสร้างระบบผนังบ้าน ผนังอาคาร ผนังห้องชุดหรือ คอนโดมิเนียม ผนังโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ทดแทนผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และผนังอื่นๆ ได้ ใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและผนังกั้นห้องภายในอาคารสามารถเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างโครงการและเป็นผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สามารถสั่งให้มีความยาวเฉพาะที่สามารถนำไปติดตั้งได้เลยซึ่งจะช่วยไม่ให้มีเศษเหลือสามารถให้ประหยัดงานฉาบปูนเพราะผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพ มีความแม่นยำสูงทำให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากันและมีพื้นผิวที่ดีเยี่ยมจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นผิวเรียบ ความหนาแน่น 1,600 kg/m3 ช่วยลดปริมาณการขนส่งเข้าไซต์งาน จึงทำให้การจัดการหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

เทคนิคการป้องกันการแตกร้าว

ผนังสำเร็จรูป SOLID DRYWALL PANEL สามารถป้องกันการแตกร้าวได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากรอยร้าวเป็นจุดอ่อนที่สุดของผนังสำเร็จรูปทุกประเภท เราจึงได้ใช้ระบบการเชื่อมด้วยการฝากเหล็กฉากไว้เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นผนังแต่ละแผ่น เนื่องจากรอยเชื่อมมีความแข็งแรงและไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือขยับได้ง่ายหากมีแรงมากระทบ ต้องใช้แรงที่มีขนาดใหญ่หรือมากเท่านั้นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวได้ บริษัทจึงกล้าที่จะรับประกันการติดตั้ง

 

การเลือกวัสดุหลัก ผนังสำเร็จรูป SOLID DRYWALL PANEL เลือกใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นผิวเรียบ ความหนาแน่น 1,600 kg/m3 เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่พัฒนามาจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปตามท้องตลาดที่มีความหนาแน่น 1,200 kg/m3 1,300 kg/m3 ดูคุณสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งสองประเภทได้จากตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

การเลือกวัสดุหลักส่วนที่เป็นใส้กลางของ ผนังสำเร็จรูป SOLID DRYWALL PANEL จะใช้เป็นคอนกรีตมวลเบาชนิดผสมเม็ดโฟมชนิดไม่ลามไฟ ที่มีคุณสมบัติเบา เป็นฉนวนกันความร้อน และเป็นฉนวนกันเสียงได้ดี

การเลือกรูปแบบ ผนังสำเร็จรูป SOLID DRYWALL PANEL ที่มีรูกลวงบริเวณกลางตลอดแนว เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันความร้อนและการกันเสียง อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อสามารถลดการกรีดผนังสำหรับงานท่อร้อยสายและระบบท่อต่างๆของงานระบบได้ ลดปริมาณงานหน้างานก่อสร้างได้อีก สามารถทำให้งานระบบเสร็จเร็วขึ้น ส่งผลให้งานก่อสร้างเร็วขึ้น รูกลวงดังกล่าวยังสามารถเสริมความแข็งแรงโดยการกรอกปูนทรายเพื่อสามารถเจาะยึดสำหรับรับตู้แขวนต่างๆได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

 

 

 

Products

SOLID DRYWALL PANEL

SOLID DRYWALL PANEL
ประกอบขึ้นจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีหนา 0.5 มิลิเมตร ยึดด้วยสกูร แล้วกรอกด้วยส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา ขนาดความหนามาตรฐานกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาวสามารถผลิตตามความต้องการของระยะจริง จากพื้นโครงสร้างจนถึงโครงสร้างด้านบน ยาวตั้งแต่ 2.4 เมตรจนถึง 3.0 เมตร โดยมีความหนามาตรฐาน 7.5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร บริเวณกลางแผ่นผนังมีรูกลวงยาวตลอดความยาวของผนัง เพื่อให้สามารถใส่ท่องานระบบต่างๆ เช่นท่อร้อยสายไฟ โดยไม่ต้องทำการกรีดผนัง ทำให้ลดปริมาณงานเดินท่อร้อยสาย และยังช่วยลดงานเก็บปูน หลังงานกรีดเพื่อติดตั้งงานระบบ ทำให้ป้องกันการแตกร้าวในบริเวณดังกล่าว

Method of construction ขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งแผ่นผนัง จะใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสียาวประมาณ15เซนติเมตร ยึดกับโครงสร้างระยะ ทุก 60 เซนติเมตร (ทุกบริเวณรอยต่อของแผ่น) ทั้งด้านบนที่ติดกับโครงสร้างด้านบน และด้านล่างที่ตั้งอยู่บนพื้นโครงสร้างและบริเวณที่ติดกับโครงสร้างด้านข้างจะมีเหล็ก RB9 ยึดกับโครงสร้างระยะ 0.60 เมตร และมีแผ่นโฟมหนา 10 มิลิเมตรติดบริเวณด้านข้างและด้านบนเพื่อป้องกันการกดทับจากโครงสร้าง โดยยึดสกรูบริเวณขอบแผ่นด้านข้างทุกระยะ 25 เซนติเมตรสำหรับการยึดต่อระหว่างแผ่น และช่วยการถ่ายแรงกระทำระหว่างแผ่นเพื่อป้องกันการแตกร้าว โดยการติดตั้งจะใช้ปูนก่อสำเร็จรูปเป็นตัวยึดเกาะด้านข้างตลอดความยาวของแต่ละแผ่นก่อนการยึดด้วยสกรู ติดตั้งแผ่นผนังให้ชิดแผ่นโฟมด้านบน(กรณีพื้นPostension) และเหลือช่องว่างด้านล่างประมาณ 2-3 เซนติเมตร เพื่อทำการกรอกปูนผสมทราย ก่อนทำการติดตั้งผนังชิ้นถัดไป ใช้สว่านเจาะโครงสร้างบริเวณกลางแผ่นด้านล่างเพื่อนำเหล็กเสริม RB 9 ทำเป็นเลข 7 ตอกยึดระหว่างพื้นและแผ่นที่ติดตั้งแล้วด้านบนและด้านล่างสลับกันไปทุกแผ่น ใช้ปูนกาวใส่บริเวณด้านข้างแผ่นผนังที่จะติดตั้งต่อจากผนังที่ติดตั้งแล้วยกแผ่นที่จะติดตั้งสอดเข้าในร่องรอยต่อ จัดแผ่นให้มีระยะห่างจากแผ่นเดิม 2-3 มิลลิเมตร ทำการยิงสกรูระหว่างรอยต่อแผ่นเพื่อเป็นตัวช่วยยึดเกาะระหว่างแผ่นผนัง หลังจากทำการติดตั้งแล้วเสร็จในแต่ละแผงผนัง การตกแต่งผิวผนังและรอยต่อ แผ่นผนังแต่ละแผ่นจะทำขอบลาดไว้ลึก 1.5 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการติดกระดาษฉาบเก็บรอยต่อของผนังให้เรียบเสมอกันตลอดความยาวของแผ่นผนัง และป้องกันการแตกร้าว

TEST SPECIFICATION OF SOLID DRYWALL PANEL

TEST SPECIFICATION SOLID PANEL 100 MM

Weight (kg/m2) 85-100

Lintel NOT REQUIRE

Fire Rating (Hours) 2

Sound Insulation (dB) 40

Compressive Strength Cube test (N/mm) 25

Thermal Resistance (m2K/W) 0.4

 

1) Dowel and Polystyrene Sheet to Structure

 

2) 1st Panel with RB9 Connect to Top Slab

3) 2nd Panel with Screw to 1st Panel

 

4) 2nd Panel with RB9 Connect to Bottom Slab

 

5) Repeat the same method for the remaining Panel Until the mid of each Span and start form the other side of wall to leave the gap between wall in the middle

 

6) Colse the gap with fiber cement a fill with Cement-Sand

 

7) Grount the Toe Gap By Cement Sand.

 

8) Apply Jointing Paper and final finishing coat.

 

 

VDO ขั้นตอนการติดตั้ง >>>>

 

 

 

คลิ๊ก >>>>> SOLID DRYWALL PANEL

 

portfolio

Soliddrywall PANEL กับผลงานที่ผ่านมา ด้วยระบบผนังสำเร็จรูป

ระบบผนังสำเร็จรูป

งานติดตั้งผนัง Solid Drywall Panel >> 7-ELEVEN ซอยลาดพร้าว 114


 

งานติดตั้งผนัง Solid Drywall Panel >> หอพักพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

 

THE RIVER at Chaloern Nakorn 13

งานกั้นผนังภายใน SOLID DRYWALL มูลค่า 129 ล้านบาท รวม 101 ชั้น พื้นที่ผนัง 130,000 ตร ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน เริ่มก่อสร้าง 1 มกราคม 2553 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2554

the-river

 

NOBLE PLOENCHIT Condominium PLOENCHIT STATION

งานกั้นผนังภายใน SOLID DRYWALL มูลค่า 108 ล้านบาท รวม 101 ชั้น พื้นที่ผนัง 100,000 ตร ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน เริ่มก่อสร้าง 1 กันยายน 2557 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2558

 

noble-pl

 

185 Rajdamri Condominium Rajdamri Road. Bouygues-Thai Limited

เป็นอาคารพักอาศัย 1 หลังสูง 43 ชั้น ใช้ระบบผนัง SOLID DRYWALL ในชั้น 7 ขึ้นไปทั้ง 2 อาคาร พื้นที่ 45,000 ตารางเมตร

185rajadamri185

IMPACT Hotel Meungthongtani,Nontaburi Bouygues-Thai Limited.

เป็นอาคารโรงแรมสูง 10 ชั้น ใช้ระบบผนังภายในทุกชั้น พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร

novotel

 

 

Contact

ติดต่อเรา

Soliddrywall Co.,Ltd.

2/51 Todsaphonland 4 Bld., 11 Fl., Soi Bangna-Trad 25 Bangna-Trad Rd., Bangna , Bangkok 10260 Telephone : 02 – 393-3505 Ext. 105,108 Email : wwutw@hotmail.com

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message